Followers

Wednesday, April 21, 2010

Haiwan Akan Berkata - Kata Pada Akhir Zaman

x
Maha suci Allah yang telah menjadikan segalanya berbicara dengan yang ia kehendaki. Termasuklah salah satu daripada tanda - tanda kekuasaan-Nya adalah ketika terjadi hari kiamat akan muncul haiwan melata yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, Surah Al-Naml ayat 82 : "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi (dabul ardh) yang akan mengatakan kepada mereka, bahawa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat - ayat kami".
Salah seorang musaffir (ahli tafsir) negeri syam, Abdul Fida'Ibnu Kathir Ad-Dimasyqiy mengulas tentang ayat diatas berkata ; "Haiwan ini akan keluar pada akhir zaman ketika umat manusia telah rosak rosak dan mulai meninggalkan perintah - perintah Allah, dan ketka mereka telah mula menggantikan (panduan) agama Allah (menurut hawa nafsu). Maka ketika itu Allah akan keluarkan kepada mereka haiwan bumi (Dab Al-Ardh). Khabarnya, datang dari arah Makkah. Haiwan ini akan berbicara dengan manusia..." [Tafsir Ibnu Kathir (3/498)]
Haiwan aneh yang boleh berbicara ini akan keluar di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya kiamat, berkemungkinan dalam waktu yang dekat. wallahualam...
Nabi s.a.w bersabda : "Sesungguhnya tidak akan berlaku hari kiamat, sehingga kamu akan sebelumnya 10 tanda - tanda kiamat :-


  1. Gempa bumi di timur
  2. Gempa bumi di barat
  3. Gempa bumi di jazirah arab
  4. Asap
  5. Dajjal
  6. Turun kembali Nabi Isa a.s ke bumi
  7. Haiwan bumi (Dabul Ardh)
  8. Ya'juj & Ma'juj
  9. Terbitnya matahari dari arah barat
  10. Api yang keluar dari jurang Aden, akan mengiringi manusia." 
[Riwayat Muslim dalam sohihnya (2901), Abu Dawud dalam Sunannya (4311), Al-Tarmidzi dalam Sunannya (2183), dan Ibnu Majah dalam Sunannya (4041)].

Dari Ibnu Abbas : bahawa maksud "Menyatakan kepada mereka" mengeluarkan mereka yakni tertulis pada dahi orang kafir akan tulisan "KAFIR" dan di dahi orang beriman bertulisan "MUKMIN", binatang itu mengajak mereka berbicara dan mengeluarkan mereka.

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : "Binatang bumi itu akan keluar dengan membawa Tongkat Musa dan Cincin Sulaiman, maka ia akan mencap (menanda) pada hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat terang wajah orang mukmin dengan cincin, sehingga dengan demikian apabila telah berkumpul beberapa orang yang makan di suatu meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata (kerana telah jelas tanda siapakah mukmin dan kafir) : "Makanlah ini wahai orang mukmin dan makanlah ini wahai orang kafir." [Riwayat Abu Daud Al-Thayalisi, Ahmad dan Ibnu Majah. Semua riwayat bersumberkan dari Hammad bin Salamah dari Abu Hurairah].

Jadi inilah ia binatang Allah, salah satu dari tanda kiamat Kubra (Besar). Abdullah bin Amru bin Ash berkata bahawasanya binatang ini adalah Al-Jassasah yang pernah disebut dalam hadis Tamim Al-Dari. [Syarah Al-Nawawi atau Sohih Muslim].
wallahualam ...

No comments: